מהי פעילות ODT?

2-min

ODT   – Outdoor Training  היא מכלול של פעילויות המהוות יחד סדנת שטח מחוץ לסביבתו הטבעית של העובד, בניגוד ל – Indoor Training שהינה סדנא המתבססת על פעילויות חינוכיות בתוך הסביבה הטבעית של העובדים, קרי – במקום העבודה עצמו לרוב.

פעילות ODT מבוססת על כלל פעילויות הנעשות בחוץ ומספקות למידה חווייתית למשתתפים.

פעילות זו עוזרת לגבש ולפתח את צוותי העובדים של עסקים מתחומים שונים ושל חברות בסדרי גודל שונים.

אז, מה זה בעצם ODT?

פירוש המושג ODT המושג מורכב משני חלקים: הראשון – Outdoor : הכוונה היא אל הסביבה בה תבוצע הפעילות, כשבדרך כלל יהיה זה שטח פתוח כלשהו כמו: חוף הים, טבע מסודר ומגודר או טבע פראי. יתכן גם שילוב פעילויות בשטחים מגוונים באותה סדנא.

החלק השני של המושג ODT הוא ה – Training.

כאן הכוונה היא לתהליך עצמו בו המשתתפים רוכשים מיומנויות שונות ומשפרים כישורים על ידי התנסויות רבות ומגוונות הכוללות פעילויות שונות.

פעילות ODT מתבססת על כך שהמשתתפים עוברים ומתנסים בסביבה שאינה מוכרת להם כסביבת עבודה ו/או כמרחב שבו הם שוהים ביום יום, כך שאינם בהכרח יחושו בו בנוח או תחושה של מקום מוכר ובטוח.

המטרה העיקרית בפעילות ODT  הינה לעזור ולטפל בקשיים שונים, הצצים ועולים בקרב העובדים (קשיים טבעיים ונפוצים) וכן גם תורמת לגיבוש העובדים ועל כן המשימות שנבחרות מתבססות, בהתאם, על תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, אימון אישי, ניהול ועוד. הכל על פי צרכי המשתתפים הספציפיים.

מה כוללת הפעילות?

אימון המשתתפים ברוב המקרים כולל פעילות אתגרית שמטרתה לפתח אצלם כישורים חברתיים, מיומנויות ניהול כמו קבלת החלטות ופתרון בעיות, מנהיגות, תקשורת בין אישית ועוד.

פעילות ODT נעשית דרך למידה חווייתית. המשתתפים יוצאים מסביבתם הסגורה והשגרתית. המרחב הפתוח וחוסר הוודאות, הפעילויות שהן בדרך כלל משחקים ואתגרים, יוצרים ומעודדים פתיחות בקרב המשתתפים, הגורמת לשחרור ולביטוי התנהגויות שונות ויכולות חדשות.

כך מתאפשר דו שיח, זיהוי הבעיות האמתיות המקשות על המשתתפים כיחידים וכקבוצה, וחיפוש יחד רעיונות ודרכים לפתור אותן.

ההתנסות הריגושית מאפשרת למידה, היכרות עם ערכים שונים, שינוי של התנהגות ולעיתים גם שינוי תפיסות שהיו מקובעות.

מעבר למשימה וללמידה האישית, מתרחשת בדרך כלל גם עבודת צוות קבוצתית התורמת לגיבושה של הקבוצה המשתתפת.

דשגים מושמים על התקשורת הבין אישית בין חברי הקבוצה במיוחד כאשר לפניה משימות ואתגרים קשים יותר. המשתתפים לומדים לקבל ולקחת אחריות וסמכות.

יש ערך רב לניהול המידע בתוך הקבוצה, לזיהוי כישורים חברתיים על ידי המנהיג וחלוקת תפקידים בהתאם, כך שכל חבריה יעברו העצמה אישית והקבוצה כולה תתפתח ותועצם קבוצתית.

על הפעילות להיות מעניינת ומקורית עבור המשתתפים. הלימוד הוא המשימה והמקום הוא האמצעי. חשוב לשים דגש איך מבצעים את משימות הלמידה, לגוון ולהתאים למשתתפים וצרכיהם.

פעילות ODT יכולה להיות מתוכננת כסדנא מקיפה בת מספר ימים עם לינה, או כיום כיף משחרר, מעצים ומהנה לגיבוש הקבוצה. בדרך כלל מתאים לקבוצות עובדים, אך ניתן כמובן להתאים משימות ואתגרים לנוער, לקבוצות נשים, לגמלאים ולקבוצות נוספות. חשוב לתכנן את כל הפעילויות והמשימות מראש כמובן ולסיים אותן בסיכום ומשוב.

לסיכום

הסדנאות והפעילויות המאתגרות של ODT, הנעשות מחוץ לאזורי הנוחות של המשתתפים בהן ומותאמות לצרכים שלהן, עוזרות ללא ספק ללמידה חווייתית של מיומניות שונות הנדרשות לנו בין אם ביום יום ובין אם במסגרת העבודה, מעצימות את היחיד ואת הקבוצה, מחזקות משחררות ו״על הדרך״ גם מהנות.

צרו קשר